Gedragsregels

Gedragsregels MVC’64

Algemeen
Sportiviteit en respect zorgen dat sporten leuk en veilig blijft. Onsportiviteit, agressief gedrag en onoplettendheid leiden vaak tot onnodige blessures. Niet alleen bij tegenstanders of medespelers, maar ook bij de veroorzaker zelf. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men zich aan de spelregels houdt. Niet alleen de geschreven regels van het volleybalspel maar ook aan de ongeschreven regels voor wederzijds respect en een goede omgang met elkaar.

MVC’64 verwacht van spelers, ouders en begeleiders dat zij hierin het goede voorbeeld geven, kinderen nemen immers veel over van hun ouders en andere volwassenen in hun omgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het accepteren van de beslissingen van de scheidsrechter en op sportieve en beleefde wijze omgaan met de tegenstander (ook al doet de tegenstander dat zelf wellicht niet…).

Voor zowel spelers als ouders/begeleiders geldt, als u ergens mee zit of wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u dit altijd melden bij de technische commissie. Als u uw wensen, tips of adviezen tijdig kenbaar maakt, kunnen wij daar als vereniging sneller iets mee doen.

Kleding
Ieder jaar is de sponsorcommissie van MVC’64 hard op zoek naar sponsoren die onze club willen steunen door middel van een financiële bijdrage. Een deel hiervan wordt gebruikt om alle teams te voorzien van een mooi wedstrijd tenue. Aan het einde van ieder seizoen wordt bekeken in hoeverre kleding aangevuld of vervangen dient te worden. We verwachten van onze leden dat zij zorgvuldig omgaan met de wedstrijdkleding (en eventuele andere materialen zoals een trainingspak en een tas). De wedstrijdkleding blijft eigendom van de vereniging. Leden dienen zelf te zorgen voor een sportbroekje (kleur zwart), (volleybal-) schoenen en kniebeschermers. Tijdens de trainingen dienen leden zelf te zorgen voor een gepaste trainingsoutfit (sportbroekje, t-shirt, (volleybal-)schoenen en kniebeschermers).

Algemene instructies voor spelers tijdens trainingen en/of wedstrijden
• Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding.
• Beïnvloed de wedstrijd niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
• Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
• Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
• Zorg dat je tijdig aanwezig bent in de sporthal zodat de training of wedstrijd ook op de aangegeven tijd daadwerkelijk kan starten.
• Afmelden voor trainingen doe je altijd (telefonisch) bij de betreffende trainer, meld je tijdig af zodat de trainer de training eventueel aan kan passen.
• Afmelden voor wedstrijden doe je altijd bij de betreffende coach en meld je tijdig af In principe zijn er drie acceptabele redenen om je af te melden voor een wedstrijd:
1. Familie omstandigheden
2. Ziekte
3. Studie (bij een goede planning hoef je echter geen training of wedstrijd te missen!)
Bedenk: Volleybal is een teamsport, afmelden alleen als het echt niet anders kan! De andere spelers zijn hiervan de dupe en kunnen daardoor een wedstrijd verliezen.
• Douchen na de trainingen/wedstrijden is verplicht/wenselijk.
• Spelers gaan zorgvuldig om met:
1. De sporthal en materialen in het algemeen. Volg instructies van de trainer/coach op. Wees zuinig en netjes met materialen (kleding, ballen, enz.). Wees rustig in het kleedlokaal en laat het kleedlokaal en doucheruimte na gebruik netjes achter.
2. Andermans spullen. Laat kleren, tassen en overige spullen van anderen met rust.
• Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van sieraden niet toegestaan. Sieraden zijn tijdens het sporten een gevaar voor jezelf en voor anderen.
• We verwachten dat leden met lange haren deze tijdens trainingen en wedstrijden bij elkaar gebonden dragen.

Bij wangedrag tijdens trainingen en/of wedstrijden volgt er in de eerste plaats een waarschuwing en wordt er direct contact opgenomen met de ouders en speelt de speler niet verder. Bij herhaaldelijk wangedrag volgt een schorsing (ouders/verzorgers worden ook hiervan direct op de hoogte gebracht). De technische commissie zal in overleg de duur van de schorsing bepalen en deze aan de ouders kenbaar maken.

Algemene instructies voor ouders/toeschouwers.
• Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en andere toeschouwers.
• Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gast team of andere deelnemers aan een wedstrijd.
• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen!
• Bij wangedrag wordt u verzocht de sporthal te verlaten

Wij rekenen op eenieders medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur MVC’64